basis drums

Groove
De basis van de meeste drumpartijen is het zich voortdurend herhalende patroon – de ‘groove’.
Een groove bepaalt hoe de luisteraar een muziekstuk ritmisch ervaart. Zodoende bepaalt de groove mede de sfeer van een stuk.
Technisch gaat het erom op welke momenten binnen één, of enkele maten de verschillende elementen van een drumstel worden bespeeld. Tezamen vormen die speelmomenten dan een patroon. Samenspel met andere ritmische instrumenten is van wezenlijk belang om de groove zijn werk goed te laten doen.