basgitaar

Ook akkoorden
Het belangrijkste verschil met de (gewone) gitaar is dat op de basgitaar alle noten in beginsel ná elkaar worden gespeeld. De reden is dat lage noten elkaar nogal in de weg zitten als ze tegelijk klinken en daardoor moeilijk zijn te onderscheiden.
In de muzikale rol die beide instrumenten spelen zijn er vooral overeenkomsten – beide spelen akkoorden, in welke vorm dan ook.
Uiteraard zijn er ook technische verschillen; die worden vooral bepaald door de snaren. De lage tonen vragen om dik, lang materiaal, dat op zijn beurt weer een speciale speltechniek met zich meebrengt. Deze speciale techniek vormt zeker geen beperking, integendeel: het maakt mogelijk wat met een gewone gitaar eenvoudig niet haalbaar is.