bandcoaching

Met anderen
Wat gebeurt er als jouw instrument onderdeel uitmaakt van een groter geheel? En wat als andere instrumenten zich met het jouwe willen mengen?
Oftewel samenspel.
Het ene instrument kan elk ander instrument ondersteunen. In harmonie, maar ook en vooral in ritmiek. Dynamiek speelt hierbij een belangrijke rol. Als een zanger een gevoelige passage in een song zingt kunnen de instrumentalisten dat versterken door ook gevoelig te spelen; ook een stevige uithaal van diezelfde zanger werkt beter als de band op dat moment ook flink uitpakt.
Naar elkaar luisteren is dus geboden.
In een band komt dynamiek vaak neer op de kunst van het weglaten. Het is moeilijk om dat te horen als je zelf speelt. Een deskundige buitenstaander kan hier de vinger op leggen. Dan kan het geheel meer worden dan slechts de som der delen.